PRIS AKTIEÄGARAVTAL

Köp aktieägaravtal till fast pris

PRIS AKTIEÄGARAVTAL

Hos oss kan du beställa aktieägaravtal till fast pris

Vårt fasta pris för ett aktieägaravtal är 6000 kronor exklusive moms. En jurist skräddarsyr aktieägaravtalet efter ditt behov och din unika situation. Därefter får du ett första utkast och juristen går igenom avtalet och dess innebörd i en genomgång med dig via telefon och dator. Eventuella justeringar och tillägg som kan tillkomma under genomgången, ingår i priset. Dessutom ingår samtal och frågor kring ärendet.

Allt arbete och kommunikation sker på distans via dator och telefon. Det finns ett flertal frågor som behöver bli diskuterade. Aktieägarna måste komma överens om villkoren i avtalet, när man ska upprätta ett aktieägaravtal.

Ett aktieägaravtal reglerar förhållandet mellan aktieägarna och aktiebolaget. Exempelvis avseende löner, utredningar, hur nya delägare får ansluta sig, arbetstimmar, vem som gör vad m.m.

Om du driver ett företag i annan bolagsform, exempelvis handelsbolag och behöver ett kompanjonsavtal, kostar det också 6000 kronor exklusive moms. I ett kompanjonsavtal reglerar man också förhållandet mellan delägare medan ett aktieägaravtal reglerar förhållandet mellan aktieägare i ett aktiebolag.

Om du behöver upprätta ett aktieägaravtal eller kompanjonsavtal, kontakta oss på Digitala Juristerna så hjälper vi dig. Vi har ett frågeformulär som ni få använda som underlag när ni diskuterar innehållet. I fall du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig. För att beställa avtal eller andra frågor, vänligen ring oss på 08-81 66 33. Du kan även mejla oss på kontakt@digitalajuristerna.se eller använda vårt kontaktformulär.

Priset nedan anges exkl. moms.

AKTIEÄGARAVTAL

6000 SEK

Hos oss kan du beställa aktieägaravtal till ett fast pris. Priset är 6000 kr exkl. moms. I priset ingår samtal och genomgång med en jurist via dator och telefon. 

GRANSKNING AV AKTIEÄGARAVTAL

Vi kan även granska ett aktieägaravtal till ett fast pris. Prissättningen sker efter att vi sett avtalet och gjort en bedömning av ärendet. Exempelvis beror priset på avtalets omfattning och hur väl det är utformat m.m. Vänligen skicka avtalet till oss för att få ett fastpris.

FLER AVTAL

Behöver du andra typer av avtal? Kontakta oss och berätta mer om din situation och ditt behov av avtal. Vi skriver och granskar olika typer av avtal till företag och företagare. Exempelvis kan vi skriva och granska allmänna villkor, äktenskapsförord konsultavtal m.m.