Aktier som enskild egendom eller giftorättsgods

Aktier som tillhör en gift delägare kan vara enskild egendom eller giftorättsgods. Aktier blir till enskild egendom genom äktenskapsförord.

Det är vanligt att delägare avtalar om att aktier ska vara enskild egendom i ett aktieägaravtal, för att säkerställa ägarkretsen av aktierna.

Huvudregeln är att egendom som tillhör gifta makar, utgör makarnas gemensamma giftorättsgods. Enbart egendom som makarna gör till enskild egendom genom att ingå ett äktenskapsförord, är undantagen från giftorättsgods.

Enskild egendom innebär att sådan egendom inte ingår i en framtida bodelning mellan makarna. Bodelning sker vid skilsmässa eller när ena maken avlider.

Aktier som enskild egendom eller giftorättsgods 

Aktier som enskild egendom, innebär att de inte ingår i en framtida bodelning mellan makarna. Vid en skilsmässa, ingår aktierna därför inte i en bodelning och den andre maken har inte rätt till aktierna.

Aktier som giftorättsgods innebär enligt huvudregeln att akterna ska bli delade lika mellan makarna vid en skilsmässa. Detta kan leda till att aktiebolaget får den andre maken som en delägare.

För att förhindra att aktier blir delade mellan makar vid skilsmässa, ska aktierna vara den ena makens enskilda egendom. Det är också möjligt att genom äktenskapsförordet, avtala om att även avkastningen från aktierna ska vara enskild egendom.

Aktier blir enskild egendom genom att makarna ingår ett äktenskapsförord med varandra och därigenom gör aktierna till den ena makens enskilda egendom. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt, måste båda makarna signera och datera avtalet samt att äktenskapsförordet måste bli registrerat hos Skatteverket.

Beställ och köp äktenskapsförord till fast pris

Hos oss kan du beställa ett äktenskapsförord för 2500 inklusive moms. I detta fastpris ingår samtal med jurist kring ärendet, gemensam genomgång av avtalet via dator och telefon samt eventuella justeringar vid behov i samband med genomgång.

Du är varmt välkommen att kontakta oss via 08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitalajuristerna.se.