Kommissionsavtal är ett uppdragsavtal för kommissionär

Kommissionsavtal är ett uppdragsavtal för kommissionär, som kan vara en fysisk eller juridik person. En kommissionär köper eller säljer lös egendom i eget namn, men för någon annans räkning.

Exempelvis kan en kommissionär sälja varor till en kund som kommissionen inte äger, om denne har fått i uppdrag av ägaren till varan att genomföra försäljningen. Försäljningen sker genom ett köpeavtal som kunden ingår direkt med kommissionären. Därefter rapporterar kommissionären försäljningen till kommittenten, för att få provision på försäljningen.

En fördel med ett kommissionsförhållande är att kommissionären inte behöver finansiera varulagret och att osålda varor återgår till kommittenten. Detta innebär även en viss säkerhet för kommittenten mot kommissionärens konkurs, eftersom det är kommittenten som äger varorna och har separationsrätt till varorna vid kommissionärens konkurs.  

Kommissionsavtal är ett uppdragsavtal för kommissionär

Innehållet i uppdragsavtalet måste följa bestämmelserna i Kommissionslagen, som reglerar förhållandet mellan kommissionären (uppdragstagaren) och kommittenten (uppdragsgivaren). Det är en tvingande lagstiftning som är till förmån för kommissionären. Detta innebär att ett avtalsvillkor i uppdragsavtalet är ogiltigt om det innehåller sämre villkor än vad lagen föreskriver. 

Kommissionären får ersättning i form av provision på sina försäljningar. En kommissionär har enligt lagen också rätt till efterprovision. Det vill säga provision för avtal som ingås efter uppdragsavtalets upphörande om avtalet kommit till stånd på grund av kommissionären.

Beställ kommissionsavtal eller granskning av avtal

Vi både granskar och skriver avtal och tillämpar enbart fasta priser, som inkluderar samtal och genomgång med en jurist. Genomgången sker via dator och telefon, vilket är smidigt för alla parter. Hos oss kan du beställa ett uppdragsavtal för kommissionär eller granskning av ett sådant avtal.

Vårt fastpris för ett uppdragsavtal är 8000 kr exkl. moms.

Vid en granskning kommer en jurist att granska innehållet i avtalet samt gå igenom avtalet tillsammans med dig. I priset ingår även komplettering och justering av avtalet vid behov.