Överlåta aktiebolag som gåva till sina barn

Det är möjligt att överlåta sitt aktiebolag som gåva till sina barn. Men det är viktigt tänka på att det kan utgöra förskott på arv. Överlåtelse kan ske genom att upprätta ett aktieöverlåtelseavtal.

Överlåta aktiebolag som gåva till sina barn

Enligt reglerna i ärvdabalken kapitel 6 framgår att allt som en förälder ger till sina barn i gåva, förutsätts utgöra förskott på arv. Detta innebär att avräkning ska ske från det framtida arvet efter föräldern. Detta gäller dock inte, om det framgår i gåvohandlingen att gåvan (värdet av aktierna) inte ska utgöra eller bli räknat som förskott på arv. Det är även viktigt att det tydligt framgår i aktieöverlåtelseavtalet, att överlåtelsen sker genom gåva, frivilligt och att aktierna bli överlämnade till mottagaren. Detta kan framgå i en tydligt formulerad överlåtelseförklaring. 

Innan en överlåtelse av aktierna sker genom gåva, är det bra att kontrollera bolagsordningen och om det innehåller några villkor som inverkar på överlåtelsen.

När en aktieöverlåtelse och överlåtelse av hela aktiebolaget sker genom gåva, blir överlåtarens omkostnadsbelopp och sparade utdelningsutrymme överfört till mottagaren. Det finns även viktiga regler gällande deklaration att beakta och mer information om detta finns att läsa på Skatteverkets hemsida.  

Beställa avtal eller granskning

Vi arbetar enbart med att skriva och granska avtal till fasta priser. Alla våra priser inkluderar samtal och genomgång med en jurist via telefon och dator samt genomgång av avtalet. Vårt fasta pris för ett nytt aktieöverlåtelseavtal är 4000 kr exkl. moms. Vi kan även granska samt komplettera ett aktieöverlåtelseavtal som du redan har eller som du har fått från någon annan, innan du signerar avtalet. Fastpriset beror på avtalets omfattning och hur mycket som behöver bli justerat.