Nyheter som handlar om GDPR

Här har vi samlat nyheter som handlar om GDPR, eller dataskyddsförordningen som det också heter. IMY, som är tillsynsmyndighet för ärenden om GDPR, bytte namn i januari 2021 från Datainspektionen. IMY är en förkortning som står för Integritetsskyddsmyndigheten. De utför bland annat granskningar av företag, myndigheter och organisationer och har befogenhet att tilldela sanktionsavgifter. Däremot kan besluten bli överklagade till domstol, där domstolen avgör ärendet. Dessutom arbetar myndigheten med att utfärda tillstånd om kameraövervakning och inkassoverksamheter.

I och med att GDPR är ett relativt nytt regelverk, blir nyheter, beslut och vägledningar ofta publicerade, vilka kan vara bra att känna till och därför är det bra att hålla sig uppdaterad.