Avtalsrätt för företag och företagare

Avtalsrätt för företag och företagare är ett viktigt område att ha kunskaper inom, då många företag ingår olika externa och interna avtal regelbundet. Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter. Exempel på interna avtal som är vanliga är när delägare ingår ett aktieägaravtal med varandra eller när arbetsgivaren ingår ett anställningsavtal med anställda. Externa avtal som företag kan ingå är exempelvis kundavtal, leverantörsavtal, samarbetsavtal, konsultavtal m.fl. 

Inom avtalsrätten finns det flera grundläggande principer som gäller och som är bra att känna till. Dessutom finns det vissa avtal som har formkrav enligt lagen, medan andra inte har det. De flesta avtalen kan vara skriftliga och ändå gälla, men vissa måste vara skriftliga för att gälla. Personuppgiftsbiträdesavtal, testamente och äktenskapsförord är tre avtal som måste vara skriftliga enligt lag för att gälla.

Avtalslagen är över 100 år gammal och gäller fortfarande. Dessutom finns det praxis och avtalsrättsliga principer som kompletterar lagen. Nedan kan du läsa våra inlägg inom avtalsrätt.