Tillfällen när sekretessavtal kan vara nödvändigt

Här är tre vanliga tillfällen när sekretessavtal kan vara nödvändigt. Företag skriver ofta sekretessavtal för att skydda information och företagsidéer. Tre vanliga tillfällen när sekretessavtal kan vara nödvändigt är: vid möte med en investerare, sekretess för de anställda och sekretessavtal med konsult. 

Tillfällen när sekretessavtal kan vara nödvändigt

Sekretessavtal med investerare 

Ett sekretessavtal kan exempelvis vara nödvändigt om ett företag söker en investering och ska berätta känslig information till investeraren. Företagare som har en ny idé, vill kunna ha någon typ av säkerhet när denne diskuterar idén med någon och ett sekretessavtal kan då vara bra att ha. Även fast personen som tar emot sekretessbelagd information skulle kunna bryta sekretessen, kan man få ersättning för avtalsbrottet om man kan bevisa skadan. 

Sekretessavtal med anställda 

Det är också vanligt att ha ett sekretessavtal internt med de anställda i företaget. I många företag är det viktigt för de anställda att känna till information som inte är offentlig, men som de anställda behöver känna till för att de ska kunna utföra sitt arbete. Genom att ingå ett sekretessavtal med de anställda, blir det ännu tydligare att företaget inte vill att de anställda sprider sådan information till obehöriga personer.

Sekretessavtal med konsult 

Många företag anlitar konsulter för att utföra olika typer uppdrag. I många fall behöver konsulten känna till information som inte är offentlig och som företaget inte vill ska komma ut. Ett sekretessavtal kan då vara nödvändigt. Genom att ingå ett sekretessavtal med konsulten, blir konsulten bunden av sekretessen som innebär att konsulten inte får dela sekretessbelagd information med någon annan.  

Vi skriver sekretessavtal anpassat efter din unika situation. Vårt fastpris för ett sekretessavtal är 3500 kronor exklusive moms. Samtal och genomgång med jurist ingår i priset samt justeringar i samband med genomgången. Kontakta oss så hjälper vi dig. Vi kan även granska ett sekretessavtal innan du signerar det.