Guide – Rättsliga Grunder GDPR

  • GDPR
  • 2 min. läsning

Här kan du ladda ner vår guide om rättsliga grunder enligt GDPR. Det är viktigt att företag behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR och att företagare har kännedom om bestämmelserna i lagen. Något mycket centralt för GDPR, är de rättsliga grunderna.

Det finns sex (6) stycken rättsliga grunder. Varje enskild behandling måste ha stöd i en av de rättsliga grunderna, för att behandlingen ska vara laglig. Behandling av personuppgifter som inte har stöd i en rättslig grund, är olaglig och behandlingen strider i sådana fall mot lagen och GDPR.

Rättsliga grunder enligt GDPR

Följande sex stycken rättsliga grunder finns enligt GDPR:

  • Avtal.
  • Samtycke.
  • Intresseavvägning.
  • Rättslig förpliktelse.
  • Grundläggande intresse.
  • Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Gratis guider och lathundar

Vi har sammanställt en sammanfattning av dessa rättsliga grunder och har skapat en Lathund om dessa Rättsliga grunder enligt GDPR.

Den är helt gratis att ladda ner och kan vara bra att ha nära till hands, inför bedömningar av rättslig grund inför varje enskild behandling.

Kom ihåg att upprätta en registerförteckning och loggföra behandlingen, för att säkerställa att företaget följer GDPR.

Du kan ladda ner lathunden via länken nedan.

TIPS

Vi på Digitala Juristerna tycker att det är viktigt att personer och företag känner till sina rättigheter och skyldigheter enligt lagen. Därför har vi skapat vår juridikskola som är helt gratis att använda för alla. Den finns publicerad på vår hemsida under fliken ”Juridikskola”.

Dessutom har vi skapat en hemsida som handlar enbart om GDPR och de avtal som företag måste ha enligt GDPR. Vår hemsida heter www.avtalgdpr.se och där kan du lära dig mer om GDPR.

Ladda ner: Lathund – Rättsliga Grunder GDPR

Vi skriver och publicerar även fler guider och olika lathundar osm är gratis för företagare att ladda ner.

Klicka här för att se fler guider.