Minsta möjliga styrelsen i aktiebolag

Den minsta möjliga styrelsen i aktiebolag varierar beroende på om det är ett publikt eller privat aktiebolag. När en styrelse i ett privat aktiebolag har en eller två styrelseledamöter, behöver det finnas en styrelsesuppleant också. Med andra ord måste en styrelse i ett privat aktiebolag, som består av färre än tre styrelseledamöter, ha en styrelsesuppleant. Däremot är den minsta möjliga styrelsen i aktiebolag som är publikt minst tre styrelseledamöter. Styrelsemedlemmarna ska bli registrerade hos Bolagsverket.

Styrelsesuppleant, styrelseledamot och styrelseordförande

Krav för att vara styrelsesuppleant, styrelseledamot eller styrelseordförande är att en person ska vara: 

– 18 år eller äldre och inte ha någon förvaltare, 

– Inte vara i konkurs eller ha näringsförbud, samt 

– Vara bosatt inom EES-området.

En styrelsesuppleant är kort sagt en reserv åt en ordinarie styrelseledamot. Med andra ord ska en styrelseledamot bli ersatt av en styrelsesuppleant, om den ordinarie ledamoten exempelvis inte kan närvara, avgår, avlider eller förlorar sin behörighet m.m. 

Till skillnad från ett handelsbolag, går det att starta ett aktiebolag själv och äga det helt själv. Ett handelsbolag består av två eller flera ägare och är också en egen juridisk person. Dessutom kan ägaren vara styrelseordförande samt vara VD, om det är ett privat aktiebolag. Däremot är det inte möjligt om det är ett publikt aktiebolag.