You are currently viewing Nyheter om GDPR

Nyheter om GDPR

Vi på Digitala Juristerna sammanfattar nyheter om GDPR på vår hemsida www.AvtalGDPR.se som bland annat innehåller fakta, information och nyheter om GDPR. GDPR är en förkortning av dataskyddsförordningen (på engelska ”the General Data Protection Regelation”) och gäller i Sverige sedan 25 maj 2018.

www.AvtalGDPR.se

Här på denna hemsida, www.avtaltillföretag.se, finns det också information om GDPR och de olika GDPR avtalen som företag behöver ha för att styrka att företaget följer GDPR m.m.

Men i och med att GDPR är en relativt ny och att det finns många viktiga saker för företag att tänka på, har vi skapat hemsidan www.AvtalGDPR.se för att samla information om just GDPR.

Vi sammanfattar nyheter om GDPR

Datainspektionen är tillsynsmyndigheten i Sverige och de hanterar GDPR frågor. GDPR gäller för organisationer, företag och offentliga organ. Datainspektionen genomför granskningar av företag och vi skriver bland annat om granskningarna som de genomför på www.AvtalGDPR.se. Granskningarna kan i många fall vara vägledande för företag, genom att se andras misstag, för att inte begå dem själv. 

Konsekvens av att bryta mot GDPR 

För företag som bryter mot GDPR, kan sanktionsavgifterna uppgå till mångmiljonbelopp. Beloppet kan uppgå till 20 miljoner euro eller 4 % av årsomsättningen om det anses allvarligt. Vid mindre allvarliga brott mot GDPR, kan sanktionsavgiften uppgå till 10 miljoner euro eller 2 % av årsomsättningen. 

GDPR avtal för företag

Har du frågor eller funderingar om GDPR är du varmt välkommen att kontakta oss på Digitala Juristerna. Vi arbetar endast med att skriva och granska avtal, till främst företag. Våra priser är alltid fasta och inkluderar samtal med en jurist. Vi skriver bland annat de avtal och dokument som företag behöver enligt GDPR.

Här kan du se vår prislista med de vanligaste avtalen vi skriver.

Vi arbetar även med att granska befintliga avtal till fast pris och kan även justera samt komplettera avtalen vid behov.

Har du frågor eller vill beställa ett arbete, är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitalajuristerna.se.