You are currently viewing Sälja något i befintligt skick

Sälja något i befintligt skick

Hej, jag undrar vad det innebär att sälja något i befintligt skick? Mitt företag ska köpa några begagnade maskiner från ett annat företag. I köpekontraktet står att maskinerna blir sålda i befintligt skick.

Vad innebär det att sälja något i befintligt skick?

Svar:

Hej och tack för din fråga. ”Befintligt skick” är en juridisk term som även innebär en friskrivning och ansvarsbegränsning för säljaren. Det är vanligt att sälja begagnade varor i ”befintligt skick”.

När någon säljer något i befintligt skick innebär att varorna blir sålda i det skick de är i vid köptillfället. Detta innebär att du i egenskap av köpare måste undersöka maskinerna mycket noga, eftersom dina möjligheter att reklamera fel eller brister i maskinerna efter köpet inte är lika stora som vid köp av nya maskiner.

Att en vara blir såld i ”befintligt skick” innebär dessutom att det utgör ett avtalsvillkor. Avtalsvillkoret måste framgå i köpekontraktet för att vara gällande.

Befintligt skick innebär kort sagt att du som köpare inte kan reklamera fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning före köpet. Det innebär även att du inte kan förutsätta att varan ska vara felfri. Exempelvis fri från eventuella brister, repor eller liknande och att maskinen inte kan vara likställd med en maskin i nyskick.

Men om du efter köpet skulle upptäcka att maskinerna är i sämre skick än vad du kunnat förutsätta, kan maskinerna enligt paragraf 19 i köplagen ändå bli betraktade som felaktiga. Då kan du ha rätt till avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt eventuellt skadestånd.