Skriva GDPR avtal

Vi kan hjälpa dig med att skriva de GDPR avtal och dokument du behöver till ditt företag. GDPR började gälla i maj 2018. Konsekvensen för företag som inte följer GDPR, kan bli sanktionsavgifter upp mot 20 miljoner euro eller 4 % av årsomsättningen. Både Datainspektionen och motsvarande myndigheter i EU/EES-länderna, som GDPR gäller i, har utfärdat många sanktionsavgifter sedan GDPR trädde i kraft. 

Vi arbetar med att skriva GDPR avtal till företag

De avtal och dokument som företag behöver enligt GDPR är: 

Personuppgiftsbiträdesavtal: När den ansvarige över personuppgifterna delar dem till någon annan, för att genomföra behandling för den ansvariges räkning. Exempelvis kan ett företag dela personuppgifter med en anlitad redovisningskonsult, redovisningsbyrå, ekonomisystem eller molnlagringssystem och då ska parterna ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt GDPR före personuppgifterna blir delade.

Integritetspolicy: En integritetspolicy innehåller information om hur företaget behandlar och lagrar personuppgifter. Exempelvis ska det framgår varför behandlingen sker, vart uppgifterna blir lagrade och när de blir raderade. Informationen ska vara formulerad på ett lättförstått sätt, för att läsaren ska förstå behandlingen.

Registerförteckning: Detta är en förteckning över samtliga leverantörer, lagringsplatser, biträden, kategorier av personuppgifter, åtgärder som vidtagits m.m. Enligt GDPR ska företag föra en förteckning som ger en överblick och översikt kring behandlingen.

Interna rutiner: Enligt GDPR ska företag även upprätta olika typer av interna rutiner för att säkerställa att GDPR blir följt inom verksamheten. Medarbetare måste arbeta efter rutinerna och vara medvetna om bestämmelserna i GDPR. Det är även genom de interna rutinerna som företag kan styrka att de följer GDPR vid en eventuell kontroll.

Loggböcker: Företag måste loggföra olika typer av händelser och aktiviteter som vidtagits med anledning av GDPR. Exempelvis gallringar och incidenter. Detta ska ske för att styrka att åtgärder vidtagits, när osv.

Vi skriver avtal till fastpris

Vi kan hjälpa dig och skriva de GDPR avtal och dokument du behöver. Vårt fastpris för GDPR-paketet som inkluderar de ovanstående avtalen/dokumenten, är 15 000 exkl. moms. En jurist skriver avtalen och går sedan igenom dem i en genomgång med dig, via dator och telefon. Du har också möjlighet att ställa frågor om ärendet och föreslå eventuella justeringar, tillägg eller ändringar som kan dyka upp i samband med genomgången. Sådana justeringar ingår också i det fasta priset. 

För att beställa avtal, kontakta oss på 08-81 66 33 eller mejla oss via kontakt@digitalajuristerna.se. Du är också välkommen att kontakta oss om du har några funderingar eller frågor.