Undersöka registrerade varumärken

Det är möjligt att undersöka registrerade varumärken via olika varumärkesbaser. Dessutom är det möjligt att få hjälp genom att använda Patent- och registreringsverkets konsulttjänster. Däremot är dessa konsulttjänster inte gratis.

Det är också bra att tänka på att det finns varumärkesregistreringar som är internationella och därför räcker det inte bara med att undersöka om ett varumärke är registrerat i Sverige. Innan ett företag eller en individ ansöker om att registrera ett varumärke, är det en god idé att först se över reglerna som gäller för ett godkänt varumärke. Det är också bra att undersöka registrerade varumärken för att försöka säkerställa att varumärket som ansökan avser inte redan är registrerat av någon annan. Om någon annan redan har registrerat samma varumärke som ansökan avser, innebär det att denne har ensamrätt till varumärket och att det inte får bli använt av någon annan.

Undersöka registrerade varumärken

Det finns olika databaser publicerade för allmänheten som kan bli använda för att söka efter registrerade varumärken. Här är tre databaser som du kan använda för att hitta och undersöka registrerade varumärken:

För att ansöka om ett varumärkesskydd i EU, skickar man in ansökan till EUIPO. EUIPO är EU:s immaterialrättsmyndighet som har sitt huvudkontor i Alicante, Spanien. Dessutom är det möjligt att göra en internationell registrering hos WIPO. WIPO står för World Intellectual Porperty Organisation. Däremot måste man först göra en nationell ansökan i Sverige eller i EUIPO innan man skickar in ansökan till WIPO.

Det går att ansöka om varumärkesskydd för till exempel en logga eller slogan. Dessutom är det möjligt att ansökan avser ett personnamn, vilket många kända profiler har gjort. Observera att domännamn och varumärke inte är samma sak. Det finns flera fördelar med att ansöka om varumärkesskydd. Till exempel att andra inte får använda varumärket. Det är också ett sätt att se till att man själv inte inkräktar på ett existerande varumärke som är registrerat.