You are currently viewing Utvecklingen av konsumentskydd i Sverige

Utvecklingen av konsumentskydd i Sverige

Utvecklingen av konsumentskydd i Sverige och övriga EU-länder, är något som EU arbetar med. Underlägsna parter behöver vid vissa fall få ett extra skydd, eftersom de bland annat riskerar att bli utnyttjade av den överlägsna parten. Även fast vi har avtalsfrihet i Sverige, finns det undantag från principen. Med andra ord kan ett avtal som två parter ingår vara ogiltigt, även fast de är överens. 

Utvecklingen av konsumentskydd 

Utvecklingen av konsumentskydd har lett till att flera lagar har blivit stiftade som skyddar konsumenter. Några exempel är distansavtalslagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Stor del av den svenska konsumenträtten är baserad på EU-direktiv. Många domstolsförhandlingar är kostsamma och tidskrävande. Därför finns det många tillfällen där konsumenter inte väljer att stämma ett företag, även fast de har rätt. Dessutom är beloppet ofta relativt litet, i förhållande till den tid och kostsamma processen som väntar. I Sverige kan därför en konsument istället vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det är en myndighet som avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag.

GDPR och behandlingen av personuppgifter

GDPR, reglerar hur företag får behandla personuppgifter som tillhör privatpersoner. Det har stärkt skyddet för privatpersoner avseende hur företag får hantera och behandla personuppgifter. Företag har behövt anpassa sig efter regelverket sedan det trädde ikraft år 2018. Konsekvensen annars kan bli sanktionsavgifter, som kan uppgå till mångmiljonbelopp. GDPR är en EU-förordningen och i Sverige ersatte den personuppgiftslagen. GDPR ställer högre krav på företag vid deras behandling och det är IMY som är tillsynsmyndighet vid ärenden om GDPR. IMY är en förkortning av Integritetsskyddsmyndigheten, som bytte namn från Datainspektionen i januari 2021. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Kan en konsult anlita underkonsulter?

Hur personuppgifter ska bli raderade.

Patent- och marknadsdomstolen prövar avtalstvist.

Skillnaden mellan utbud och anbud.