Mall för äktenskapsförord

Vi får ofta frågan om vi säljer en mall för äktenskapsförord eller har gratis avtalsmallar, vilket vi inte gör. Vi rekommenderar inte att man använder mallar för avtal, eftersom de inte är utformade för den specifika situationen. När vi skriver äktenskapsförord och andra typer av avtal, anpassar vi avtalet efter ditt behov.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt, måste det bli registrerat hos Skatteverket. Avtalet ska vara daterat och underskrivet av båda makarna och ska bli inskickat till Skatteverket i original. 

Aktier som enskild egendom

Genom att göra egendom till enskild egendom, ingår sådan egendom inte vid en eventuell bodelning. Bodelning sker när gifta makar skiljer sig eller när ena maken avlider. Det är vanligt att delägare signerar ett aktieägaravtal, där det framgår ett villkor om att aktierna ska vara delägarens enskild egendom. Om inte aktierna är enskild egendom genom äktenskapsförord, ingår aktierna vid en bodelning. Det kan innebära att makarna delar på aktierna och att den ena maken blir en delägare i aktiebolaget, utan samtycke från de andra delägarna. Om en delägare är gift och dennes aktier inte är enskild egendom, är de giftorättsgods.

Här kan du läsa mer om aktier som enskild egendom eller giftorättsgods.

Beställa nytt äktenskapsförord eller en granskning

Vill du göra en del av arbetet själv för att det ska bli billigare? Då kan du skriva ett avtalsutkast själv och sedan skicka in det för en granskning till oss. En jurist granskar avtalet, kompletterar det och går sedan igenom det med dig via telefon och dator. Det är billigare än att vi upprättar avtalet från början. Ju bättre avtalet är och ju mindre som behöver bli justerat, desto billigare blir det.

Vårt fast pris när vi upprättar ett nytt äktenskapsförord är 2500 kronor inklusive moms. En avtalsgranskning är billigare. För att vi ska kunna göra en prisbedömning, vänligen skicka avtalet till granskning@digitalajuristerna.se så återkommer vi med ett pris för ärendet.