Garantin gäller inte alltid för konsumenter

Det är frivilligt för företag att erbjuda garanti, men garantin gäller inte alltid för konsumenter även fast företag erbjuder det. När ett företag erbjuder garanti ska de lämna information om garantin, vilket ska ske skriftligen. Det ska till exempel framgå att garantin inte påverkar reklamationsrätten och andra rättigheter som framgår av tvingande konsumentlagstiftning.

Garantin gäller inte alltid för konsumenter, även om företaget erbjuder garanti

Om en konsument är oaktsam gäller inte garantin. Till exempel om konsumenten:

  • Använder produkten i fråga på ett onormalt sätt.
  • Inte följer de skötsel- och serviceanvisningar som företag har angivit.
  • Får produkten i fråga och det därefter uppstår en olyckshändelse som skadar produkten.

Observera att företaget måste kunna bevisa att något av dessa exempel har inträffat, för att garantin inte ska gälla för konsumenten.

Det är företaget själva som väljer hur länge garantitiden ska gälla. Dessutom ska det framgå till köparen vad som omfattas av garantin. Det är viktigt att vara tydlig med informationen, som dessutom ska vara skriftlig.

Skillnad mellan reklamation och garanti

Reklamation och garanti är inte samma sak. Reklamation är en tvingande rättighet för konsumenter som företag inte får avtala bort. Reklamationsfristen är i många fall tre (3) år enligt konsumentköplagen.

För att ha rätt att reklamera en produkt, ska felet vara ursprungligt. Till skillnad från en garanti som innebär att varan försämras under garantitiden. Reklamationsfristen är två (2) år när både köparen och säljaren är näringsidkare (företag) enligt köplagen.