Mall för aktieöverlåtelseavtal

Mall för aktieöverlåtelseavtal kan vara formulerad på olika sätt. Exempelvis kan innehållet variera beroende på om överlåtelse av aktierna sker genom köp, byte eller gåva. Ett aktieöverlåtelseavtal är vanligt förekommande för entreprenörer och företag. När en delägare i ett aktiebolag ska sälja aktier, kan det vara bra att ingå ett skriftligt aktieöverlåtelseavtal med köparen.

Mall för aktieöverlåtelseavtal

Vi säljer ingen mall för aktieöverlåtelseavtal eller andra avtalsmallar. Vi skriver avtalet som du beställer, specifikt anpassat till ditt behov. En mall är ofta generellt formulerad. Det är tyvärr vanligt att personer som använder mallar missar att reglera viktiga delar i avtalet utifrån sin enskilda situation. Men vi kan hjälpa dig genom att skriva ett avtal eller granska ett avtal som du redan har till fast pris.

Innehåll i aktieöverlåtelseavtal

I aktieöverlåtelseavtalet går det bland annat att reglera hur många aktier överlåtelsen gäller. Priset per aktie och vilka aktienummer överlåtelsen avser bör även framgå i avtalet.

Det är också viktigt att reglera betalningsvillkor och att ange om aktierna är bundna av förbehåll i bolagsordningen, som finns registrerad hos Bolagsverket. Här kan du läsa mer om vad förbehåll är för något.

Dessutom kan överlåtelsen bli villkorad av att den nya aktieägaren måste inträda ett aktieägaravtal, för att överlåtelsen av aktierna ska vara giltig.

Det är nämligen vanligt att delägarna har ett aktieägaravtal som reglerar förhållandet mellan delägarna. I ett aktieägaravtal går det bland annat att reglera förväntad arbetstid, vad som händer om någon blir långvarigt sjuk, konkurrensklausul, när utdelning ska ske, hur nya delägare får ansluta sig, vad som händer om någon bryter mot avtalet m.m.

Det går också att avtala om att aktierna ska vara köparens enskilda egendom genom äktenskapsförord. Detta blir aktuellt för köparen om denna är gift eller kommer att gifta sig. Om aktierna inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, ska aktierna enligt huvudregeln bli delade lika mellan makar vid bodelning.

Granskning av avtal

Har du ett aktieöverlåtelseavtal som du vill få granskat och justerat? Du är då varmt välkommen att kontakta oss. Vi har alltid fasta priser när vi upprättar och granskar avtal. Priset för ett nytt aktieöverlåtelseavtal är 4000 kr exkl. moms. För att kunna göra en prisbedömning på en avtalsgranskning, behöver vi se omfattningen av avtalet först. Mejla avtalet till granskning@digitalajuristerna.se. Därefter återkommer vi med ett fastpris.