När risken övergår till köparen enligt köplagen

När risken övergår till köparen enligt köplagen, beror på vilket typ av köp det gäller. Köplagen gäller köp av lös egendom mellan företag eller privatpersoner. Den som bär ”risken” för varan, har ansvar för varan och de konsekvenserna som kan uppstå. Med andra ord om värdet av varan minskar eller varan blir förstörd, är det den som har risken som bär ansvaret. Enligt köplagen är det köparen som bär risken för varan. Däremot finns det andra tillfällen där varan blir stulen på väg till köparen eller att en händelse på grund av naturen förstör varan. Vem är det som bär risken vid sådana fall? 

När risken övergår till köparen från säljaren enligt köplagen

Innan en köpare har gjort en beställning, är det säljaren som har ansvaret för varan.

Om det är fråga om ett hämtningsköp, övergår risken när köparen får varan i besittning. Exempel på ett hämtningsköp är när en person går in i en butik och köper en vara som denne får tillgång till direkt.

Det är också vanligt att personer beställer hem varor och i sådana fall är det fråga om transportköp istället. Det finns två huvudtyper av transportköp: Distansköp och Platsköp.

Om det är ett distansköp, befinner sig köparen inte lokalt inom avgångsorten, och risken övergår när varan lämnar avgångsorten.

Om det istället är en fråga om ett platsköp, befinner sig köparen inom säljarens normala distributionsområde eller samma ort, och då övergår risken när köparen får varan i sin besittning. 

Risken övergår vid avlämnandet av varan. Men lagen skiljer på när varan anses vara avlämnad, beroende på vilken av ovan angivna köpformer det rör sig om. Om det exempelvis uppstår en skada på en vara när den har lämnat avgångsorten och det är fråga om distansköp, är det köparen som bär risken och ändå måste betala för varan till säljaren. Detta gäller till och med om denne inte har fått varan. Många tror att det automatiskt innebär att transportören blir ansvarig, men så är inte alltid fallet. Däremot är det vanligt att det finns någon försäkring kopplad till köpet, som därmed ersätter köparen eller säljaren. 

Riskövergång enligt konsumentköplagen

Det är skillnad på riskövergången enligt köplagen och konsumentköplagen. När en konsument köper en produkt från ett företag, gäller konsumentköplagen. Då övergår risken istället när konsumenten får tillgång till varan och har varan i sin besittning. Med andra ord, har det ingen betydelse för konsumenten om det är ett distansköp eller platsköp, till skillnad från när det gäller köp mellan näringsidkare eller privatpersoner.