Måste framgå att det är reklam

Det måste framgå att det är reklam när ett företag till exempel anlitar en influenser på sociala medier för att marknadsföra företaget. Samma regler gäller även för tv-reklam eller liknande. Dessutom ska det vara tydligt. Exempelvis ska det inte ske genom en märkning längst ner i ett inlägg på sociala medier. Det är viktigt att tänka på reklamens layout, såsom typsnitt, färg, placering och storlek. Det viktigaste är att mottagaren snabbt och enkelt förstår att det rör sig om reklam. Observera att kraven är ännu högre om reklamen förekommer på en plats där det normalt inte brukar vara reklam.

Det måste framgå att det är reklam

Om företaget ger produkter i utbyte mot reklam eller om företaget betalar en influenser för att göra reklam, ska det framgå att det är reklam av inlägget i fråga. Annars är det dold marknadsföring, vilket är förbjudet enligt marknadsföringslagen. Även aggressiv markandsföring är förbjuden. Till exempel om det förekommer hot eller trakasserier i reklam. Dessutom är det förbjudet att skicka direktreklam till barn som inte har fyllt 16 år.

Det är inte bara en influenser som gör reklamen i sociala medier som bär ansvaret att det ska framgå att det är reklam. Företaget har också ett ansvar. Både företaget och en influenser kan få konsekvenser vid brott mot ansvaret att följa marknadsföringslagen.

Om en influenser lägger ut en länk till en webbshop och tjänar pengar på det, är det också fråga om reklam. Här kan du läsa en vägledning som Konsumentverket har tagit fram som handlar om reklam i sociala medier.