Exempel på vad det inte går att få patent på

Det finns flera exempel på vad det inte går att få patent på. Patent är ingen ny immateriell rättighet, utan har funnits under väldigt lång tid. Patent innebär att patentinnehavaren får ensamrätt över sin uppfinning. Med andra ord får ingen annan, utan tillstånd från patentinnehavaren, tillverka eller sälja det som är patenterat. Dessutom är det inte tillåtet för andra att importera uppfinningen. Reglerna om patent regleras till stora delar av lagstiftningen, men även praxis inom immaterialrätt är en viktig rättskälla.

Det går inte att få patent på:

  • En upptäckt. Detsamma gäller en vetenskaplig teori.
  • Ett konstnärligt verk, såsom en bok. Vid sådana fall går det istället att få upphovsrätt för verket.
  • Ett datorprogram. Däremot förekommer det undantag när ett datorprogram uppfyller kravet av att ha teknisk karaktär och vid sådana fall är det möjligt.
  • En affärsidé.

Krav för att patentera en uppfinning

Ett patent gäller i upp till 20 år. För att få det på en uppfinning måste den uppfylla dessa krav:

  • Det ska vara en teknisk lösning.
  • Vara en ny uppfinning.
  • Ha uppfinningshöjd, vilket innebär att uppfinningen skiljer sig väsentligt från det som tidigare är känt.
  • Det måste gå att kunna tillgodogöra uppfinningen industriellt.

En sak som är viktigt att tänka på när man ska göra en patentansökan för en uppfinning, är att hålla den hemlig fram till att man skickar in ansökan. Om detta inte sker, kan det vara så att den inte uppfyller kravet på att vara en ny uppfinning.

I Sverige skickar man en patentansökan till Patent- och registreringsverket (PRV). Det kan göras via deras e-tjänst och det är möjligt att uppfinnaren själv skickar in ansökan. En patentansökan kan dock vara komplex och det är även möjligt att anlita ett så kallat patentombud för att få hjälp med att exempelvis formulera ansökan eller sköta kontakten med PRV.