Varumärkesskydd gäller i 10 år

Ett varumärkesskydd gäller i 10 år. Däremot är det möjligt att förlänga det ett obegränsat antal gånger. Ett varumärkesskydd är en immateriell rättighet. För att registrera ett varumärke, ska man skicka in en ansökan till Patent- och registreringsverket. Exempel på varumärken är ord, siffror och personnamn. Det förekommer till exempel kändisar som varumärkesregistrerar sitt namn och företag som registrerar en slogan eller figur.

Varumärkesskydd gäller i 10 år åt gången

Både juridiska och fysiska personer kan ansöka om varumärkesskydd. Exempel på en fysisk person är en enskild firma eller privatperson. Exempel på juridiska personer är aktiebolag och handelsbolag. Dessutom är statliga organ juridiska personer som också kan ansöka om ett varumärkesskydd. Det behöver inte nödvändigtvis vara en person som ansöker om skyddet, utan det är möjligt för exempelvis två företag att ansöka om skyddet gemensamt.

För att förnya sitt varumärkesskydd behöver man betala en avgift. Det är möjligt att göra sex (6) månader innan utgångsdatumet. Dessutom är det möjligt att göra det efter utgången, i upp till sex (6) månader därefter.

Fördelar med att registrera ett varumärke

Det finns flera fördelar med att registrera ett varumärke. Det hindrar bland annat andra från att använda det. Dessutom är det ett sätt att se till att man inte själv inkräktar på någon annans varumärke.