Ändrad tid för hemresan inom en beställd paketresa

En konsument blev informerad om en ändrad tid för hemresan inom en beställd paketresa av företaget som sålde resan och därför ville konsumenten häva avtalet. Den ändrade tiden för hemresan medförde att konsumenten skulle missa en middag som personen skulle arrangera. Därför ville konsumenten ångra köpet av resan och krävde att få tillbaka pengarna. Däremot ville inte företaget gå med på detta. Hemresan hade blivit framflyttad sex timmar, vilket arrangören meddelade innan de skulle åka från Sverige. 

Ändrad tid för hemresan inom en beställd paketresa som en konsument hade beställt 

En konsument har rätt att säga upp ett avtal med en researrangör om det sker någon förändring, under förutsättning att ändringen har en väsentlig betydelse för konsumenten. Bedömningen kring detta sker i varje enskilt fall utifrån de rådande omständigheterna. I vissa fall kan resenären behöva bevisa att ändringen har en väsentlig betydelse för denne, om det inte verkar som det i allmänhet. ARN, allmänna reklamationsnämnden, ansåg i detta fall att konsumenten hade rätt att få tillbaka pengarna. Detta eftersom konsumenten bevisat att ändringen av flygtiden var av väsentlig betydelse för denne. 

Försäljning av en bil som hade trasiga bromsar

I ett annat ärende fick en konsument rätt enligt ARN vid köp av en begagnad bil med dåliga bromsar. En konsument som köpte en bil och kort därefter insåg att bromsarna var dåliga, var inte trafiksäker enligt Allmänna reklamationsnämnden. En bil ska alltid vara trafiksäker vid försäljning, men det finns undantag. För att undantaget ska gälla, måste företaget tydligt informera om bristerna vid försäljningen och den informationen hade inte framkommit till konsumenten i detta fall. Konsumenten reparerade felet, men företaget ville inte ge ersättning för det. Allmänna reklamationsnämnden kom fram till att företaget borde ersätta konsumenten för reparationen.