Exempel på olika typer av varumärkesregistreringar

Ett kännetecken för en produkt eller tjänst är ett varumärke och här är några exempel på olika typer av varumärkesregistreringar. Det finns olika typer av varumärken som det går att registrera och därmed få ett varumärkesskydd för. Exempelvis kan det vara en figur, en slogan eller en förpackning. Skyddet gäller i 10 år, men det är möjligt att förlänga varumärkesskyddet ett oändligt antal gånger.

Exempel på olika typer av varumärkesregistreringar

  • Det är vanligt att företag registrerar ett ordmärke, som kan bestå av både flera ord eller enbart ett ord.
  • Många kända profiler registrerar sitt personnamn som ett varumärke.  
  • Ett figurmärke kan vara en figur. Dessutom kan det vara en kombination av en figur och ett ord. Till exempel en figur på en logga tillsammans med ett eller flera ord.
  • Det är möjligt att även registrera ett ljud som ett varumärke, såsom en välkänd melodi, vilket inte är ovanligt.

Den som ansöker om ett varumärkesskydd behöver betala en avgift. Avgiftens storlek varierar beroende på antal klasser som skyddet avser. Oavsett om varumärkesskyddet blir registrerat eller inte, måste avgiften i fråga bli betald. Både fysiska och juridiska personer kan ansöka om skyddet. Det är också möjligt för flera personer att få ett gemensamt varumärkesskydd. Till exempel två privatpersoner.  

Något som är viktigt att tänka på innan en ansökan om varumärkesskydd blir inlämnad till myndigheten, är att undersöka redan registrerade varumärken. Detta är viktigt, eftersom den som har ett registrerat varumärke även har ensamrätten till det. Ensamrätten innebär att ingen annan får använda varumärket. Därför är det klokt att före en registrering, försöka säkerställa att ingen annan redan har registrerat samma varumärke som man tänkt ansöka varumärkesskydd för. För att göra detta, är det möjligt att använda någon av de tillgängliga databaserna över registrerade varumärken, bland annat Svensk varumärkesdatabas. Men det finns även andra internationella databaser om varumärkesskydd.

Överlåta varumärke till någon annan

Det är möjligt att överlåta ett varumärkesskydd. Vid sådana fall ska man skicka in en blankett till PRV (Patent- och registreringsverket). Dessutom är det möjligt att göra genom deras E-tjänst.